Leveranciersselectie Elektriciteit en Aardgas

Bent u toe aan het afsluiten van een nieuw elektriciteits- en/of aardgascontract? Dan bent u uiteraard op zoek naar de meest scherpe tarieven, in combinatie met de meest geschikte leverancier. Wij helpen u graag bij het maken van een leveranciersselectie.

 

Leveranciersselectie

Na het opstellen van een inkoopstrategie, inventariseren we de beschikbare gegevens over elektriciteits- en aardgasaansluitingen. Op basis van deze strategiebepaling stellen wij een maatwerk tenderdocument op.

Het gehele proces van communicatie met inschrijvers c.q. gegadigden kan vervolgens plaatsvinden via het aanbestedingsplatform van Negometrix. Wij hebben een eigen account op dit aanbestedingsplatform en beschikken zelf over de expertise om de aanbesteding op dit platform in te richten en klaar te maken voor een onderhandeling of veiling. Ten slotte onderhandelen wij de diverse eisen en wensen uit of er wordt gegund via een veiling.

 

Leveranciersselectie tbv Europese aanbesteding

Europese aanbesteding van energie is niet eenvoudig. Zij vraagt door veranderende wet- en regelgeving continue aandacht van uw inkopers. Onze specialisten kunnen u hierbij ondersteunen en adviseren. Van de inventarisatie en strategiebepaling, tot het beoordelen van de ingediende offertes en het uitbrengen van een gunningsadvies.

 

Gedurende de aanbestedingsprocedure kunnen wij als penvoerder optreden en als centraal aanspreekpunt voor gegadigden. Communicatie met inschrijvers c.q. gegadigden vindt hierbij plaats via het aanbestedingsplatform van Negometrix. Via deze webbased ondersteuning kunnen wensen in het veilingproces worden meegenomen en kan er dus gegund worden op de economisch meest voordelige inschrijving.

Bent u op zoek naar de juiste leverancier en kunt u daarbij wel wat hulp gebruiken?

Neemt u dan contact op om een afspraak te maken. Wij informeren u graag nader in een vrijblijvend gesprek.